Plug & Play audioNiet alleen de natuurlijke akoestiek in een ruimte, maar ook de opstelling van luidsprekers heeft invloed op de muziek-beleving bij het publiek. Door de enorme variatie in omgevingsfactoren, is het onmogelijk om dé perfecte opstelling voor speakers aan te reiken. Wel zijn er een paar vuistregels en tips die voor de meeste situaties gelden.

  1. Plaats speakers minstens 1,25 meter van de wand. Muren reflecteren geluid. Dit ‘vervuilde’ en licht vertraagde reflectiegeluid vermengt zich met het directe ‘schone’ geluid dat uit de luidsprekers komt.  Ditzelfde geldt overigens ook voor de vloeren. Daarom is het raadzaam om speakers op een verhoging te plaatsen (voor zover deze niet al aanwezig zijn onder de luidsprekers). Hoe minder terugkaatsend geluid via de achterwand en vloeren, des te beter de geluidskwaliteit.
  2. Ga uit van de lage tonen bij het plaatsen van de speakers. De bastonen zijn namelijk veel lastiger achteraf aan te passen dan de hoge- en middentonen. Experimenteer wat met de luisprekerposities waarin de bastonen het beste tot hun recht komen.
  3. Draai de luidsprekers in de beste positie. Niet alleen de afstand tot de achterwand is van belang, ook de richting waarin het directe geluid wordt gestuurd en hoe de speakers onderling staan gedraaid. Dus probeer uit welke draaiing het beste werkt. Ook kantelen kan groot verschil maken, maar in de praktijk zal kantelen van speakers meestal te lastig zijn.
  4. Voorkom flutterecho. Flutterecho is een vervelende en vaak voorkomende echo die ontstaat wanneer twee harde wanden zich recht tegenover elkaar bevinden. Denk aan geluid in een lege badkamer. Hoe kun je flutterecho voorkomen in zo’n ruimte? Bedek minstens één van de wanden met een absorberend materiaal: jute, kaasdoek, vitragestof en  (noppen)schuim vormen betaalbare mogelijkheden.  Plaats de speakers nooit recht tegenover de wand aan de overkant. Een mensenmassa tussen de twee wanden in kan overigens ook al zorgen voor de nodige demping en bovenstaande maatregelen overbodig maken. Toch is flutterecho belangrijk om van tevoren over na te denken, want muziek dat hier last van heeft, is niet om aan te horen.
  5. Streef naar symmetrie. Over het algemeen geldt: hoe symmetrischer de ruimte en de opstelling van de luidsprekers, des te beter het geluid zal klinken.

 

Meer informatie en discussie over plaatsing van speakers, is te vinden op ons forum.
Aanvullende informatie over akoestiek en plaatsing van luidsprekers: hier