Een laser is een spectaculair effect dat ruimte vult met soms één maar vaak meerdere laserstralen. Met de laserstralen wordt vrijwel altijd een bepaalde vorm of een bepaald patroon geprojecteerd. De goedkoopste lasers hebben één laserdiode, meestal een groene of een rode, en produceren gelijkgekleurde laserstralen. Ze kunnen zelfstandig of muziekgestuurd werken en zijn zeer geschikt voor gebruik op fuiven en kleine feestjes. De wat professionelere en tevens wat duurdere lasers kunnen vaak ook zelfstandig of muziekgestuurd werken, maar zijn daarnaast aan te sturen met een DMX lichtsturing of een computer met DMX software. Met de lichtsturing of de computer kunnen laserpatronen worden geselecteerd, kunnen bewegingen worden geregisseerd en kunnen effecten worden opgeroepen. Er zijn zowel DMX lasers met één laserdiode als DMX lasers met meerdere laserdiodes. Het vermogen van een laserdiode, dat tussen enkele milliWatts en één Watt ligt, geeft aan hoe sterk de laserstralen zijn. De DMX lasers met één laserdiode kunnen één kleur laserstralen produceren en de DMX lasers met meerdere laserdiodes kunnen meerdere kleuren laserstralen produceren. ILDA lasers bieden nog meer mogelijkheden dan DMX lasers. Een ILDA laser heeft vaak een aantal krachtige laserdiodes en kan middels een ILDA kabel worden verbonden met een computer met ILDA software. Met de ILDA software kunnen patronen, figuren en logo’s worden ontworpen die de laser vervolgens kan projecteren.Je kunt de laser richten op een projectiescherm en daar dus de vormen, patronen, figuren of logo’s op projecteren. Natuurlijk kun je de laser ook in de zaal richten. Met een rookmachine of een nevelmachine kun je de laserstralen zichtbaar maken.