In deze categorie staan accessoires voor theaterverlichting. Tot die accessoires behoren onder andere filterframes waarin een kleurenfilter geplaatst kan worden, beugels en bevestigingsmaterialen.