LuidsprekerkabelIn de wereld van licht en geluid zijn diverse kabels beschikbaar voor verschillende audio- en lichttoepassingen. Van luidsprekerkabel tot multikabel, van gebalanceerde audiokabel tot DMX-kabel. J&H Licht en Geluid zet de negen meest gebruikte kabels op een rij.

1. Luidsprekerkabel

De luidsprekerkabel kenmerkt zich door de dikke koperen kern, die wordt gevormd door ettelijke dunne, in elkaar gedraaide koperdraadjes. Een dikke kern is nodig om een zo laag mogelijke weerstand te krijgen. Zo kan het audiosignaal de speakers zo onbelemmerd en zuiver mogelijk bereiken. Minder weerstand betekent een hoger rendement. Kabels met een te dunne kern inzetten als luidsprekerkabel kan zorgen voor slechte doorgifte van het signaal en beschadiging van apparatuur. Kies daarom de juiste dikte! Hierbij geldt over het algemeen: hoe meer vermogen en/of hoe langer de kabel is, des te dikker de koperen kern van de kabel moet zijn. Koop kwalitatief hoogstaande luidsprekerkabel in de J&H Webshop.

2. Netsnoer (2-aderig)

Het 2-aderige netsnoer wordt ingezet voor elektrische apparaten die niet voorzien zijn van randaarde. Denk daarbij aan apparatuur die lage hoeveelheden stroom verbruikt, tot zo’n 800 Watt. Sluit apparatuur met randaarde nooit aan op een contactdoos of verlengsnoer zonder randaarde.

3. Netsnoer (3-aderig)

Het 3-aderige netsnoer gebruiken we voor het aansluiten van apparaten met randaarde op het elektriciteitsnet. Voorwaarde is dat verlengsnoer en/of contactdoos ook altijd over randaarde beschikken. In geval van zwaardere belasting, moeten 3-aderige netsnoeren altijd volledig worden afgerold in verband met de kans op oververhitting en smelten van de kabel. In zijn algemeenheid geldt dat hoe dikker de interne koperen ader is, des te meer stroom erdoorheen kan. Voor apparatuur van hoog Wattage is een dikkere kabel dan ook meestal beter.

Elektriciteitsdraad

4. Ongebalanceerde audiokabels

Goed geïsoleerde kabel met één signaalader, bestaande uit een dunne koperen kern. Wordt gebruikt voor het overbrengen van audiosignalen met kleine stroomsterkte waarbij enige vervorming toegestaan is. Meest gebruikte ongebalanceerde audiokabelsoort is de gitaarkabel met dubbele jackplug.

5. Gebalanceerde audiokabels

Kabel met twee (dunne) signaaladers en een goede isolatie eromheen om ongewenste invloeden van buitenaf te minimaliseren. De gebalanceerde audiokabel (ook wel symmetrische audiokabel genoemd) dient voor doorgifte van audiosignalen met lage stroomsterkte. Dankzij de dubbel-aderige kern, wordt vervorming geminimaliseerd. Bekende gebalanceerde audiokabels zijn de microfoonkabel en de oortelefoonkabel. Binnenin loopt vaak een extra kabel die de interne koperen kern beschermt tegen breuken en kapottrekken.

6. Multikabel

De multikabel brengt alle kabels van audio en licht samen tot één kabel. Een stagebox zorgt normaliter voor de totstandbrenging van de verbinding van het microfoonsignaal met de multikabel. In geval van luidsprekersignalen wordt meestal gebruikgemaakt van patchchannels. Ook bij lichtinstallaties worden multikabels veel gebruikt,  bijvoorbeeld voor het verbinden van dimmerpacks met lampen die elders in de ruimte zijn opgesteld. Koop multikabel in onze webshop.

7. DMX-kabels

DMX-kabels worden veelal ingezet voor de besturing van lichtsignalen (DMX 512). Deze kabelsoort maakt gebruik van twisted pairs als signaaladers. DMX-kabels worden meestal gebruikt met 3-polige of 5-polige XLR-connectoren (pluggen). Koop hier je DMX-kabels bij J&H.

8. UTP-kabel

In de volksmond bekend als internetkabel. Vaak aangeduid als Cat5-kabel of ethernetkabel. Kabel die wordt gebruikt voor overdracht van digitale (audio)signalen. Door de digitalisering van geluid, neemt deze kabel de laatste jaren toe in populariteit.

9. MIDI-kabel

Kabel voor het doorgeven van signalen vanaf MIDI-apparatuur, zoals een synthesizer. Een MIDI-apparaat kan over één of meer MIDI-connectoren (pluggen) beschikken. De MIDI-kabel mag volgens de officiële specificaties vijftien meter lang zijn, maar ook hier geldt: hoe korter de kabel, des te beter de signaaldoorgifte. Meer MIDI-kabels vind je hier.