Op steeds meer festivals en clubs zijn CO2-effecten te vinden. Hiermee worden krachtige, witte rookpluimen geproduceerd die onder luid gesis naar boven gestoten worden. De rook is zeer wit en heeft een hoge dichtheid, maar verdwijnt vrijwel direct nadat het effect is uitgezet. In onze nieuwe catalogus zijn zowel de FX Ice Jet als de FX Ice Gun te vinden.

De CO2-apparaten worden via slangen en eventuele verdeelstukken aangesloten op de gasfles/gasflessen. De CO2-flessen staan onder druk maar CO2 is niet brandbaar en niet explosief. De rookpluimen komen, afhankelijk van de omstandigheden, 6 tot 8 meter hoog en voelen koel aan.

3_news_gallery

De Ice Jet is uitgerust met een magnetische klep welk altijd terugkeert naar de gesloten positie als er geen spanning op staat. De klep is bestand tegen de extreme temperatuurwisselingen die voorkomen bij het werken met CO2, waardoor de veilige werking van het apparaat gegarandeerd is. De FX Ice Jet kan met een Relay Pack via DMX bediend worden.

De FX Ice Gun is perfect voor on-stage gebruik door artiesten. Dit apparaat heeft geen elektriciteit nodig om te functioneren: het ventiel wordt bediend door een schiethendel. Ook hier wordt de CO2 onmiddellijk afgesloten zodra het apparaat niet meer bediend wordt.